1. PERATURAN PERUNDANGAN BAZNAS :

2. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KELEMBAGAAN BAZNAS :

3. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN ZAKAT PENGURANG PKP :